Star Guest Facilitator - AuthorAID Online Course in Research Writing (May 2016)

Thông tin chi tiết người nhận

Tên
Richard de Grijs

Thông tin người trao

Tên người trao
INASP
Liên hệ
authoraid@inasp.info

Thông tin chi tiết huy hiệu

Tên
Star Guest Facilitator - AuthorAID Online Course in Research Writing (May 2016)
Mô tả
Thank you very much for being one of the most active guest facilitators in the course! Your contributions on the discussion forums are highly appreciated.
Khoá học
Research Writing (Summer 2016)
Tiêu chuẩn
Người dùng được trao huy hiệu này khi họ hoàn thành yêu cầu sau:
  • Huy hiệu này được trao bởi những người có BẤT CỨ thuộc các vai trò sau:
    • Moderator
    • Facilitator (Entire Course)

Mãn hạn huy hiệu

Ngày phát hành
Thursday, 2 June 2016, 7:56 AM
Bằng chứng
Huy hiệu này đã được trao vì hoàn thành:
  • Huy hiệu này được trao bởi những người có BẤT CỨ thuộc các vai trò sau:
    • Moderator
    • Facilitator (Entire Course)